მოხალული და დაფქული

მონარქი კლასიკი

The secret of Jacobs Monarch is in specially selected coffee beans from Latin America and Asia. Beans are roasted in a way that results in a coffee with rich taste and best aroma.

Sizes Available

მდგრადობა

SOURCING FOR BETTER

ჩვენ JDE Peet’s-ის Common Grounds ინიციატივის ამაყი ნაწილი ვართ. ჩვენ ვზრუნავთ პასუხისმგებლობით ყავის მიწოდებაზე და ამავდროულად, ვეხმარებით ფერმერებსა და საზოგადოებას ყავის მწარმოებელ რეგიონებში.