GE | ENიაკობსის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ძალაში შესვლის თარიღი 01-08-2022

 

 

მადლობას გიხდით ვიზიტისთვის ჩვენს საიტზე.  Jacobs Douwe Egberts (“JDE”) მოწოდებულია დაიცვას მათი კონფიდენციალურობა, ვინც ეწვევა ჩვენს საიტს. ჩვენ გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ეს პოლიტიკა.  

JDE ((შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოება ,,იაკობზ დაუ ეგბერტს საქართველო, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 29, საფოსტო ინდექსი 0179, თბილისი, საქართველო.) (“ჩვენ”) ბრენდებით  (Jacobs) არის თქვენი პირადი ინფორმაციის მაკონტროლებელი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ იმაზე, თუ როგორ და რატომ დამუშავდება თქვენი პირადი ინფორმაცია. „ჩვენ", "ჩვენს" "ჩვენი" და "JDE", ნიშნავს JDE-ს თავისი სახელით და მისი შვილობილი და დაკავშირებული იურიდიული პირების სახელით, რომელიც მუშაობს, როგორც JDE ბრენდი და ყოველ მათ შესაბამის ოფიცერს, დირექტორს, წევრს, თანამშრომელს, აგენტს, წარმომადგენელს, სამართალმემკვიდრეს და დანიშნულ პირს. 

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს, თუ როგორ და რატომ ვაგროვებთ, ვინახავთ, ვამუშავებთ და ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ის მოქმედებს ყველა პირადი ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენ შესახებ ჩვენს საიტზე, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს კორპორატიულ ოფისებს, კომუნიკაცია გაქვთ ჩვენთან (მათ შორის მომხმარებელთა სამსახურის, სოციალური მედიის პლატფორმების და სხვა საშუალებებით) ან ურთიერთობთ ჩვენთან სხვა გზებით. 

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიცავს მითითებებს ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაციაზე (GDRP) და ამგვარად შეიძლება შეიცავდეს მითითებებს, რომლებიც შეიძლება არ მოქმედებდეს თქვენს კონკრეტულ ქვეყანაში ან იურისდიქციაში. როდესაც შესაბამისი დებულებები არსებობს თქვენი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ისინი შეიძლება იყოს აღებული ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის.  

გარდა ამისა, გარკვეულ იურისდიქციებში შეიძლება იკრძალებოდეს ან შეზღუდული იყოს პერსონალურ მონაცემთა გარკვეული კატეგორიების შეგროვება, გამოყენება ან გაზიარება; შესაბამისად, ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც აღწერს ჩვენს პრაქტიკას, შეიძლება შეზღუდული იყოს ამ კანონების მიერ და/ან შემდგომ განმარტებული კონკრეტული ქვეყნის შესახებ ნაწილებში, რომლებიც მოქმედებს თქვენთვის ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში. 

ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამა თუ იმ დროს. გთხოვთ იხილოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა რეგულარულად, რომ უახლესი ინფორმაცია გქონდეთ ჩვენი აქტივობების შესახებ დამუშავების სფეროში. 

 

შინაარსი 

 1. თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება
 2. როგორ ვაზიარებთ და ვამჟღავნებთ პერსონალურ მონაცემებს
 3. რეკლამირება და მარკეტინგი
 4. შენახვის პერიოდები
 5. ქუქი-ფაილები
 6. ჩასმული ვიდეოები
 7. კაპჩა
 8. სოციალური მედიის მონაცემთა დამუშავება
 9. მონაცემთა უსაფრთხოება
 10. თქვენი უფლებები, როგორც მონაცემთა სუბიექტების
 11. ჩვენი მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საკონტაქტო მონაცემები

 

1. თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება 

შემდეგ ნაწილში თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რა მიზნებისთვის ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს, რა სამართლებრივ საფუძველზე ვაკეთებთ ამას და რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს.  

თქვენი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი იქმნება, როდესაც ერთი ან მეტი შემდეგი პირობა მოქმედებს:  

 • თანხმობა: თქვენ მოგვეცით თანხმობა თქვენი ინფორმაციის გამოყენებაზე, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a).
 • ხელშეკრულება: თქვენ დადეთ ან აპირებთ დადოთ ხელშეკრულება ჩვენთან და თქვენი ინფორმაცია საჭიროა მოთხოვნილი სერვისების მოწოდებისთვის თქვენთვის, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b).
 • სამართლებრივი ვალდებულება: ჩვენ შეიძლება მოგვეთხოვებოდეს თქვენი ინფორმაციის დამუშავება, რომ შევასრულოთ გარკვეული იურიდიული ვალდებულებები, როგორიც არის გადასახადები და დასაქმების შესახებ ანგარიშგება კანონის შესაბამისად, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (c).
 • ლეგიტიმური ინტერესი: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია, რადგან ჩვენ გვაქვს - ან მესამე მხარეს აქვს - ამის გაკეთების ლეგიტიმური ინტერესი. ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის გზა, რომლითაც ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს, მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს თქვენს კონფიდენციალურობაზე, რომ თქვენ შეიძლება ელოდებით ამგვარ დამუშავებას ან რომ არის ამის გაკეთების საფუძვლიანი მიზეზი, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f).

JDE-ის პროფესიონალური მომხმარებლებისთვის, იხილეთ ცხრილი „JDE-ის პროფესიონალური მონაცემთა დამუშავება“ ქვემოთ დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს 

როგორ ვაგროვებთ მონაცემებს

რომელი მონაცემები გროვდება

გამოყენება და სამართლებრივი საფუძველი

მონაცემთა წაშლა

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს 

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი ბრაუზერის ტიპზე, საოპერაციო სისტემაზე, შეცდომების ჟურნალს და სხვა მსგავს ინფორმაციას, რაც ეხება თქვენს ვიზიტს ჩვენს საიტზე, როგორიც არის:   

- თქვენი მოთხოვნის თარიღი და დრო, 

- გადაცემულ მონაცემთა მოცულობა, 

- წვდომის სტატუსი (კონტენტი გადაიცა, კონტენტი ვერ მოიძებნა), 

- მითითების ბმული, რომელიც მიუთითებს, თუ რომელი გვერდიდან შემოხვედით ჩვენს გვერდზე, 

- შემოკლებული IP მისამართი (რომ არ დავუშვათ ვინაობაზე მითითების შექმნა)  

 

ზემოთ აღნიშნული ჩაწერილი მონაცემები შეფასდება მხოლოდ ანონიმურად. 

 

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის, რომელ ბმულებს დააჭირეთ, რომელი გვერდები ან კონტენტი მოინახულეთ და რამდენი ხნით და სხვა მსგავსი სტატისტიკა თქვენი ინტერაქციების შესახებ) ქუქი-ფაილებიდან, ტრეკერებიდან, ვებ-შუქურებიდან და სხვა უნიკალური იდენტიფიკატორებიდან.  

 

ჩვენი ქუქი-ფაილების ბანერი საშუალებას გაძლევთ გადაწყვიტოთ, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ შევაგროვოთ ეს მონაცემები.  გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი-ფაილების განყოფილება მეტი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, ტრეკერებს და სხვა მსგავს ტექნოლოგიებს.  

მონაცემები გამოიყენება იმის დასამახსოვრებლად, თუ როგორია თქვენი პრეფერენციები საიტზე, ენა და ქუქი-ფაილების შესახებ გადაწყვეტილებები.  ეს ასევე აადვილებს საიტის გამოყენებას და შეუძლია დაგვეხმაროს ჩვენ მოგაწოდოთ პერსონალიზებული რეკლამა თქვენი პრეფერენციების შესაბამისად. 

 

სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები ან თქვენი თანხმობა, როდესაც ის საჭიროა.    

თქვენი ქუქი მონაცემების შენახვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გამოყენებული ქუქი-ფაილების ტიპზე. იხილეთ ჩვენი ქუქი-ფაილების განყოფილება ნაწილში 5 ქვემოთ, მეტი ინფორმაციისთვის.    

როდესაც თქვენ არეგისტრირებთ / ქმნით ანგარიშს ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში.  

თუ თქვენ არეგისტრირებთ ვებ-მაღაზიის ანგარიშს, ჩვენ ვამუშავებთ თქვენი ანგარიშის სარეგისტრაციო მონაცემებს, რომლებიც მოწოდებულია რეგისტრაციის პროცესში.   

 

თუ ჩვენ შევაგროვებთ დამატებით ინფორმაციას ამ პროცესის დროს, ეს აღნიშნული იქნება, როგორც ნებაყოფლობითი და დამუშავება ეფუძნება თქვენს თანხმობას GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად. 

ეს მონაცემები გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულებისთვის, როგორც მოთხოვნილია GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად. 

თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი ანგარიში ნებისმიერ დროს „ჩემი ანგარიშის“ საშუალებით ინტერნეტ-მაღაზიაში ან მომხმარებელთა მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, რომლის საკონტაქტო დეტალები მოცემულია JDE-ის ვებსაიტზე.    

 

სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. 

თქვენი ანგარიშის მონაცემები ინახება მანამ, სანამ თქვენ წაშლით თქვენს ანგარიშს „ჩემი ანგარიშის“ ან მომხმარებელთა მხარდაჭერის საშუალებით. ვებ-მაღაზიის ანგარიშები ავტომატურად იშლება 5 წლის შემდეგ იმ დროიდან, როცა შესვლა ან შეკვეთა არ ფიქსირდება. 

როდესაც თქვენ ახორციელებთ შესყიდვას ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში, 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს ყიდვის ინფორმაციას, მაგ. სახელს, ელფოსტას, ანგარიშის წარდგენის (ბილინგის) და მიტანის მისამართს და გადახდის ტიპს.  

 

როდესაც ჩვენ ვიღებთ თქვენს ელფოსტის მისამართს პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვასთან / გაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ელფოსტის მისამართი ჩვენი მსგავსი პროდუქტების და სერვისების პირდაპირი მარკეტინგისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ უარი თქვით ამგვარ დამუშავებაზე. თქვენ შეგიძლიათ ადვილად თქვათ უარი ამგვარ დამუშავებაზე მონაცემთა შეგროვების მომენტში და გამოწერის გაუქმების ბმულის გამოყენებით, რომელიც მოცემულია მარკეტინგის ყველა ელწერილში. 

ეს მონაცემები გამოიყენება თქვენი შეკვეთის დამუშავებისთვის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

სამართლებრივი საფუძველი არის ის ხელშეკრულება ჩვენთან და ის, რომ თქვენი ინფორმაცია საჭიროა მოთხოვნილი პროდუქტის მოწოდებისთვის თქვენთვის, როგორც ეს მოითხოვება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შეგვეძლოს ჩვენი საქონლის ან სერვისების გაყიდვების წახალისება, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად.  

მონაცემთა წაშლა: შეგროვებული მონაცემები შეინახება 10 წლამდე პერიოდის განმავლობაში ბოლო შესყიდვიდან ან შენახვის შესახებ ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად. 

როდესაც თქვენ აკეთებთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების და სხვა მარკეტინგული ინფორმაციის გამოწერას, 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს, ელფოსტის მისამართს და მარკეტინგულ პრეფერენციებს (სადაც შესაძლებელია).  

 

ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ დაეთანხმოთ საინფორმაციო ბიულეტენების შემდგომ თვალის დევნებას, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როდის ხსნით საინფორმაციო ბიულეტენს და განვსაზღვროთ, რომ დააჭირეთ კონკრეტულ ბმულს საინფორმაციო ბიულეტენში.  

გარდა ზემოაღნიშნული მონაცემებისა, ჩვენ ასევე ვაგროვებთ თქვენს სრულ IP მისამართს რეგისტრაციის ან საინფორმაციო ბიულეტენის დადასტურების დროს, ისევე როგორც ჩვენ მიერ გაგზავნილი დადასტურების წერილის ასლის საშუალებით. 

ეს გამოიყენება JDE-ის საინფორმაციო ბიულეტენების მისაწოდებლად და თქვენთან დასაკავშირებლად ჩვენი შეთავაზებების, პროდუქტების, ღონისძიებების და გამოკითხვების შესახებ ელფოსტის და სოციალური მედიის პლატფორმების საშუალებით. 

სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ პრეფერენციების ცენტრის ან გამოწერის გაუქმების ბმულის საშუალებით ყოველ ელწერილში. 

 

ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს, როდესაც საჭიროა, როგორც თქვენ მიერ საინფორმაციო ბიულეტენზე რეგისტრაციის მტკიცებულებას.  

 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შეგვეძლოს ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის მიწოდების კანონიერების შესახებ ანგარიშგება, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად. 

 

მეტი ინფორმაციისთვის ჩვენი მარკეტინგის და რეკლამის დამუშავების შესახებ იხილეთ ნაწილი 3ქვემოთ. 

თქვენი მონაცემები და პრეფერენციები ინახება, სანამ თქვენ არ გამოითხოვთ თქვენს თანხმობას. თქვენი რეკვიზიტები ავტომატურად წაიშლება, თუ 24 თვის განმავლობაში არ იქნება მომხმარებლის აქტიურობა.  *მომხმარებლის აქტიურობა მოიცავს შეკვეთის განთავსებას, JDE-ის ელწერილზე დაჭერას / მის გახსნას. 

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ოფისებს, 

ჩვენ შევაგროვებთ თქვენს სახელს და გვარს და სხვა დეტალებს, რაც ეხება თქვენს ვიზიტს. 

ჩვენ ვიყენებთ ამას, რომ ვაწარმოოთ ვიზიტორების აღრიცხვა და მხარი დავუჭიროთ ჩვენი ფილიალების და ობიექტების უსაფრთხოებას.  

 

სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ უზრუნველვყოთ ჩვენი ფილიალების და ობიექტების უსაფრთხოება.   

თქვენი მონაცემები შეინახება შენახვის შესახებ ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად. გთხოვთ დაუკავშირდეთ მოქმედ ადგილობრივ JDE კომპანიას ან ჩვენს DPO-ს შემდგომი ინფორმაციისთვის.  

როდესაც ჩვენ გვიკავშირდებით (მომხმარებელთა მომსახურების, ელფოსტის, სოციალური მედიის პლატფორმის ან სხვა საშუალებით),  

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს, ელფოსტას, ანგარიშის ინფორმაციას და სხვა ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად.  

 

თუ დაგვიკავშირდებით ტელეფონის საშუალებით, ჩვენ შეიძლება ასევე შევაგროვოთ თქვენი ზარის აუდიო ჩანაწერები, რაზეც თქვენ ინფორმირებული იქნებით, უარის თქმის შესაძლებლობით.  

ეს მონაცემები გამოიყენება თქვენი მომხმარებელთა მომსახურების მოთხოვნებზე საპასუხოდ. როდესაც ზარები იწერება, მონაცემები გამოიყენება ტრენინგის და მომხმარებელთა დახმარების მიზნებისთვის.   

 

სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ გავაუმჯობესოთ მომხმარებლების მომსახურება ან თქვენი თანხმობა, როდესაც ის საჭიროა.    

 

როდესაც გვიკავშირდებით ჩვენ მომსახურებასთან ან (წინა) სახელშეკრულებო შეკითხვით, თქვენი მონაცემები ასევე იქნება შენახული ჩვენს მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის სისტემაში. სამართლებრივი საფუძველი არის ის, რომ თქვენი მონაცემები საჭიროა თქვენთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის, პროდუქტების ან სერვისების მოწოდებისთვის, როგორც ეს მოითხოვება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

მომხმარებელთა მომსახურების მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები წაიშლება 6 თვის შემდეგ საკითხის გადაჭრიდან, რისთვისაც ისინი შეგროვდა.  

 

ჩვენ წავშლით თქვენს მონაცემებს, როგორც კი ისინი აღარ არის საჭირო შემდგომი კომუნიკაციისთვის ან სახელშეკრულებო ურთიერობისთვის თქვენთან და არ არსებობს შენახვის დარჩენილი სამართლებრივი ვალდებულებები. 

როდესაც თქვენ შეუერთდებით ჩვენს მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამას, 

ჩვენ შევაგროვებთ თქვენს მომხმარებლის სახელს, სისტემაში შესვლის ინფორმაციას და ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომლის გაზიარებაც თქვენ ნებაყოფლობით გადაწყვიტეთ პროგრამის გვერდებზე.  

ეს მონაცემები გამოიყენება თქვენთვის მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამის მოთხოვნილი სერვისების მოსაწოდებლად.  

 

სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. 

მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამის მონაცემები ინახება, სანამ თქვენი ანგარიში არ წაიშლება.  თქვენი ანგარიშის წასაშლელად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურებას. თქვენი D.E ლოიალურობის ანგარიში წაიშლება, თუ თქვენ აღარ გაქვთ რაიმე ფასიანი ქულები თქვენს ანგარიშზე და ასევე ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ შესულხართ თქვენს ანგარიშში.  თქვენი Maison du Café ანგარიში წაიშლება, თუ თქვენ არ შესულხართ მასში 1 წლის განმავლობაში.     

როდესაც თქვენ მონაწილეობთ ჩვენს გამოკითხვებში, კითხვარებში, შეჯიბრებში,  გათამაშებებში, გვიტოვებთ პროდუქტის ან სერვისის მიმოხილვებს. 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს, კომპანიის სახელწოდებას (სადაც ეს გამოსაყენებელია), ელფოსტის მისამართებს, მოსაზრებებს და სხვა ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ ნებაყოფლობით გასცემთ.  

როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს ჩვენი პროდუქტების ან სერვისების მხარდასაჭერად, დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი იქნება თქვენი თანხმობა, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. 

შენარჩუნება შეიძლება სხვადასხვა იყოს, რაც დამოკიდებულია თქვენი მონაწილეობის ტიპზე. გთხოვთ წაიკითხოთ შესაბამისი შეჯიბრის/წახალისების ოფიციალური შეტყობინებები ან დეტალები შემდგომი ინფორმაციისთვის.  

 

დამატებითი JDE პროფესიონალური მონაცემების დამუშავების ინფორმაცია 

როგორ ვაგროვებთ მონაცემებს

რომელი მონაცემები გროვდება

გამოყენება და სამართლებრივი საფუძველი

მონაცემთა წაშლა

როდესაც თქვენ არეგისტრირებთ / ქმნით ანგარიშს ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში. 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენი ანგარიშის სარეგისტრაციო მონაცემებს, რომლებიც მოწოდებულია რეგისტრაციის პროცესში.   

 

თუ ჩვენ შევაგროვებთ დამატებით ინფორმაციას ამ პროცესის დროს, ეს აღნიშნული იქნება, როგორც ნებაყოფლობითი და დამუშავება ეფუძნება თქვენს თანხმობას GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად. 

ეს მონაცემები გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულებისთვის, როგორც მოთხოვნილია GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

თქვენი ანგარიშის მონაცემები ინახება მანამ, სანამ თქვენ არ წაშლით თქვენს მომხმარებელთა მხარდაჭერის საშუალებით.  

ინტერნეტ-მაღაზიის ანგარიშის მონაცემები ინახება ადგილობრივი სამართლებრივი რეგულაციის შესაბამისად შენახვის ვადების შესახებ.  

როდესაც თქვენ ახორციელებთ შესყიდვას ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში, 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს ყიდვის ინფორმაციას, მაგ. საკონტაქტო პირის სახელს, კომპანიის სახელს, ელფოსტას, ანგარიშის წარდგენის (ბილინგის) და მიტანის მისამართს და გადახდის ტიპს. 

 

როდესაც ჩვენ ვიღებთ თქვენს ელფოსტის მისამართს პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვასთან / გაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ელფოსტის მისამართი ჩვენი მსგავსი პროდუქტების და სერვისების პირდაპირი მარკეტინგისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ უარი თქვით ამგვარ დამუშავებაზე. თქვენ შეგიძლიათ ადვილად თქვათ უარი ამგვარ დამუშავებაზე მონაცემთა შეგროვების მომენტში და გამოწერის გაუქმების ბმულის გამოყენებით, რომელიც მოცემულია მარკეტინგის ყველა ელწერილში. 

ეს მონაცემები გამოიყენება თქვენი შეკვეთის დამუშავებისთვის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

სამართლებრივი საფუძველი არის ის ხელშეკრულება ჩვენთან და ის, რომ თქვენი ინფორმაცია საჭიროა მოთხოვნილი პროდუქტის მოწოდებისთვის თქვენთვის, როგორც ეს მოითხოვება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შეგვეძლოს ჩვენი საქონლის ან სერვისების გაყიდვების წახალისება, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად.  

ინტერნეტ-მაღაზიის ანგარიშის მონაცემები ინახება მომხმარებელთა კატეგორიების მიხედვით და ადგილობრივი სამართლებრივი რეგულაციის შესაბამისად შენახვის ვადების შესახებ. 

როდესაც თქვენ დებთ ხელშეკრულებას ჩვენთან (ონლაინში ან ოფლაინში), 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს ყიდვის ინფორმაციას, მაგ. საკონტაქტო პირის სახელს, კომპანიის სახელს, ელფოსტას, ანგარიშის წარდგენის (ბილინგის) და მიტანის მისამართს და გადახდის ტიპს. 

 

როდესაც ჩვენ ვიღებთ თქვენს ელფოსტის მისამართს პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვასთან / გაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ელფოსტის მისამართი ჩვენი მსგავსი პროდუქტების და სერვისების პირდაპირი მარკეტინგისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ უარი თქვით ამგვარ დამუშავებაზე. თქვენ შეგიძლიათ ადვილად თქვათ უარი ამგვარ დამუშავებაზე მონაცემთა შეგროვების მომენტში და გამოწერის გაუქმების ბმულის გამოყენებით, რომელიც მოცემულია მარკეტინგის ყველა ელწერილში. 

ეს მონაცემები გამოიყენება თქვენი შეკვეთის დამუშავებისთვის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. 

სამართლებრივი საფუძველი არის ის ხელშეკრულება ჩვენთან და ის, რომ თქვენი ინფორმაცია საჭიროა მოთხოვნილი პროდუქტის მოწოდებისთვის თქვენთვის, როგორც ეს მოითხოვება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შეგვეძლოს ჩვენი საქონლის ან სერვისების გაყიდვების წახალისება, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად.  

სახელშეკრულებო მონაცემები შეინახება ჩვენი სახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდის განმავლობაში, მომხმარებელთა კატეგორიების გათვალისწინებით და ადგილობრივი სამართლებრივი რეგულაციის შესაბამისად შენახვის ვადების შესახებ.  

როდესაც თქვენ აკეთებთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების და სხვა მარკეტინგული ინფორმაციის გამოწერას, 

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს, ელფოსტის მისამართს და მარკეტინგულ პრეფერენციებს (სადაც შესაძლებელია).  

 

ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ დაეთანხმოთ საინფორმაციო ბიულეტენების შემდგომ თვალის დევნებას, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როდის ხსნით საინფორმაციო ბიულეტენს და განვსაზღვროთ, რომ დააჭირეთ კონკრეტულ ბმულს საინფორმაციო ბიულეტენში.  

გარდა ზემოაღნიშნული მონაცემებისა, ჩვენ ასევე ვაგროვებთ თქვენს სრულ IP მისამართს რეგისტრაციის ან საინფორმაციო ბიულეტენის დადასტურების დროს, ისევე როგორც ჩვენ მიერ გაგზავნილი დადასტურების წერილის ასლის საშუალებით. 

ეს გამოიყენება JDE-ის საინფორმაციო ბიულეტენების მისაწოდებლად და თქვენთან დასაკავშირებლად ჩვენი შეთავაზებების, პროდუქტების, ღონისძიებების და გამოკითხვების შესახებ ელფოსტის და სოციალური მედიის პლატფორმების საშუალებით. 

სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, რომლის გამოთხოვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ან ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი (სადაც გამოსაყენებელია).  

 

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ან უარი თქვათ ამგვარ დამუშავებაზე მომხმარებელთა მხარდაჭერის ან ყოველ ელწერილში არსებული გამოწერის გაუქმების ბმულის საშუალებით. 

 

ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს, როდესაც საჭიროა, როგორც თქვენ მიერ საინფორმაციო ბიულეტენზე რეგისტრაციის მტკიცებულებას.  

 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შეგვეძლოს ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის მიწოდების კანონიერების შესახებ ანგარიშგება, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად 

თქვენი მონაცემები და პრეფერენციები ინახება, სანამ თქვენ არ გამოითხოვთ თქვენს თანხმობას და JDE შენახვის ვადების შესაბამისად.  

როდესაც გვიკავშირდებით მომხმარებელთა მომსახურების საშუალებით,  

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს, ელფოსტას, ანგარიშის ინფორმაციას და სხვა ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად.  

 

თუ დაგვიკავშირდებით ტელეფონის საშუალებით, ჩვენ შეიძლება ასევე შევაგროვოთ თქვენი ზარის აუდიო ჩანაწერები, რაზეც თქვენ ინფორმირებული იქნებით, უარის თქმის შესაძლებლობით.  

როდესაც გვიკავშირდებით ჩვენ მომსახურებასთან ან (წინა) სახელშეკრულებო შეკითხვით, თქვენი მონაცემები ასევე იქნება შენახული ჩვენს მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის სისტემაში. სამართლებრივი საფუძველი არის ის, რომ თქვენი მონაცემები საჭიროა თქვენთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის, პროდუქტების ან სერვისების მოწოდებისთვის, როგორც ეს მოითხოვება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად.  

ჩვენ წავშლით თქვენს მონაცემებს, როგორც კი ისინი აღარ არის საჭირო შემდგომი კომუნიკაციისთვის ან სახელშეკრულებო ურთიერობისთვის თქვენთან და არ არსებობს შენახვის დარჩენილი სამართლებრივი ვალდებულებები. 

 

თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე უარის თქმისთვის, თუ არსებობს დამუშავების ლეგიტიმური ინტერესი ან თქვენი თანხმობის გამოთხოვისთვის თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე, გთხოვთ ესტუმროთ JDE პრეფერენციების ცენტრს, დააჭიროთ გამოწერის გაუქმების ბმულზე ნებისმიერ მარკეტინგულ წერილში ან დაგვიკავშირდეთ ელფოსტის საშუალებით, რომელიც მითითებულია „იმპრინტის“ ნაწილში (სადაც მოცემულია საბაზისო სამართლებრივი ინფორმაცია ვიზიტორისთვის). 

 

2. როგორ ვაზიარებთ და ვამჟღავნებთ პერსონალურ მონაცემებს 

ჩვენ არ გავაზიარებთ, გავყიდით, გადავცემთ ან სხვაგვარად გავავრცელებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს:  

 • მოითხოვება კანონით GDRP-ის მუხლი 6 (1) (c)-ის შესაბამისად; 
 • საჭიროა თქვენი ხელშეკრულების მიზნებისთვის, GDRP-ის მუხლი 6 (1) (b)-ის შესაბამისად;  
 • მესამე მხარე მოქმედებს, როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი ჩვენი სახელით, GDRP-ის მუხლი 28-ის შესაბამისად, როგორც ერთობლივი მაკონტროლებელი GDRP-ის მუხლი 26-ის შესაბამისად, ან თქვენ მოგვეცით ცხადი სახით თანხმობა ამის გაკეთებაზე, GDRP-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის ან GDRP-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის შესაბამისად, როგორც შეესაბამება. 

2.1. მონაცემთა გადაცემა 

ჩვენ შეიძლება გადავცეთ თქვენი მონაცემები იურიდიული მიზეზების გამო ან შერწყმის ან გაერთიანების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ JDE იურიდიული პირი ან მისი აქტივები შეიძინა, ან გაერთიანდა სხვა კომპანიასთან, მათ შორის გაკოტრების საშუალებით, ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენს სამართალმემკვიდრეებთან.  

ჩვენ ასევე გავუმჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეებს, (i) როდესაც ეს მოითხოვება მოქმედი კანონმდებლობით; (ii) სასამართლო წარმოების პასუხად; (iii) მოთხოვნის პასუხად უფლებამოსილი სამართალდამცავი ორგანოს მხრიდან; (iv) ჩვენი უფლებების, კონფიდენციალურობის, უსაფრთხოების ან ქონების ან საზოგადოების დასაცავად; ან (v) ნებისმიერი ხელშეკრულების პირობების ან ჩვენი ვებსაიტის პირობების შესასრულებლად. 

2.1.1. პერსონალური მონაცემების ყველა გადაცემა განხორციელდება კონფიდენციალურობის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად და JDE-ის შიდა პოლიტიკის დაცვით.  

სერვისის მომწოდებლებისთვის გადაცემა: 

ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის სერვისის მომწოდებლებს, რომ შევთავაზოთ ან ხელი შევუწყოთ სერვისების მიწოდებას ჩვენი სახელით და ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამგვარ მომწოდებლებთან იმ ზომით, რაც აუცილებელია ამგვარი მომწოდებლებისთვის, რომ განახორციელონ თავიანთი სერვისები ჩვენი სახელით.   

- გადახდის დამუშავება: ჩვენ ვიყენებთ გადახდის სერვისის პროვაიდერებს, რომ დაგარიცხოთ თანხა პროდუქტების და სერვისებისთვის და საკრედიტო ბარათების დამუშავებისთვის; 

- შეკვეთების შესრულება: ჩვენ ვიყენებთ რამდენიმე გადამზიდავ და მიტანის კომპანიას, რომ შევასრულოთ შეკვეთები პროდუქტის და ადგილმდებარეობის მიხედვით; 

 - მომხმარებელთა მომსახურება: ჩვენ ვიყენებთ რამდენიმე მომხმარებელთა მომსახურების მომწოდებელს მომხმარებელთა მომსახურების გაადვილებისთვის; 

-  ღრუბლოვანი სერვისის მომწოდებელი: ჩვენი CRM სისტემისთვის და გარე პროვაიდერი ჩვენი ვებსაიტების ჰოსტინგისთვის; 

- მარკეტინგი და რეკლამირება: ჩვენ ვმუშაობთ მედია სააგენტოებთან, როგორიც არის Havas Media, ჩვენი სოციალური მედიის და სხვა სარეკლამო კამპანიების მისაწოდებლად.    

ჩვენ ვპარტნიორობთ კომპანიებთან ინტერესებზე დაფუძნებული რეკლამისთვის და ასევე ვიყენებთ იდენტობის დადგენის დამხმარე საშუალებებს, რომ აღმოვაჩინოთ ჩვენი მომხმარებლები ჩვენს ვებსაიტებზე, ჩვენი პარტნიორების ვებსაიტებზე და მათ მაღაზიებში. ჩვენ ასევე ვპარტნიორობთ სარეკლამო ქსელებთან და სხვა სარეკლამო მომსახურების მომწოდებლებთან („სარეკლამო პროვაიდერები“), რომლებიც აწვდიან რეკლამირებას ჩვენი სახელით და სხვა არააფილირებული კომპანიების სახელით ინტერნეტში. ზოგიერთი ეს რეკლამა შეიძლება მორგებული იყოს თქვენს ინტერესებზე იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შეგროვებულია JDE საიტებზე ან არააფილირებულ ვებსაიტებზე დროთა განმავლობაში.  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ყველა ზემოაღნიშნულისთვის შეიძლება ინახოს მათ კორპორაციულ ვებსაიტებზე. JDE არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მომწოდებლების პოლიტიკაზე. 

2.2. გადაცემა EU-ს და EEA-ს ფარგლებს გარეთ 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პერსონალური მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირებით EU-ს და EEA-ს ფარგლებს გარეთ არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივ ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა მონაცემებზე უსაფრთხოების და მიყურადების მიზნებით, თქვენი ინფორმირების გარეშე ან თქვენთვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მოცემის გარეშე. 

თქვენი პერსონალური მონაცემების საკმარისი დაცვის უზრუნველსაყოფად ამ კონტექსტში, მონაცემთა ყველა გადაცემა მოცულია სათანადო იურიდიული გადაცემის მექანიზმით, როგორიც არის ადეკვატურობის შესახებ გადაწყვეტილება GDPR-ის მუხლი 45-ის შესაბამისად ან მონაცემთა დაცვის სტანდარტული დებულებები, რომლებიც დაამტკიცა ევროპის კომისიამ GDPR-ის მუხლი 46 (2) (c)-ის შესაბამისად. 

სადაც თქვენ დათანხმდით თქვენი მონაცემების გადაცემას GDPR-ის მუხლი 49-ის შესაბამისად, ჩვენი მომწოდებლების ან პარტნიორებისთვის (როგორიც არის Google, Facebook, YouTube) აშშ-ში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს არაავტორიზებული დამუშავების ან წვდომის რისკი თქვენს მონაცემებთან ადგილობრივი ორგანოების მიერ და რომ თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ თქვენი უფლებების ეფექტურად განხორციელება აშშ-ში.  თქვენ შეიძლება გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ამგვარ გადაცემაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის ან JDE-ს პრეფერენციების ცენტრის საშუალებით 

 

3. რეკლამირება და მარკეტინგი    

თუ ჩვენ გვაქვს თქვენი თანხმობა, სადაც ის მოითხოვება, ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს რეკლამირების, მარკეტინგის და (რე)ტარგეტინგისთვის.  ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ რეკლამები პარტნიორების სამიზნე ვებსაიტებს და მათ მაღაზიებს და ასევე გამოვიყენოთ ციფრული სააგენტოები, რომ მართონ ჩვენი სოციალური მედია და სხვა სარეკლამო კამპანიები. 

ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი ჰეშირებული ელფოსტის მისამართი და სხვა იდენტიფიკატორები, როგორიც არის სახელი, ადგილმდებარეობა, ტელეფონის ნომერი და ბრაუზინგის დროს ქცევა ჩვენს მარკეტინგულ პარტნიორებს, გამომცემლებს და სხვა მესამე მხარის სერვისების მომწოდებლებს, რომ დაგვეხმარონ ჩვენს მიზნობრივ რეკლამირებაში მათ საიტებზე, აპლიკაციებში ან სოციალურ ქსელებში.  ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ეს სერვისი ახალ სამიზნე ჯგუფებზე გასასვლელად, რომლებიც ჩვენი არსებული მომხმარებლების მსგავსია, მათი მახასიათებლების და სხვა იდენტიფიკატორების საფუძველზე.  

მორგებული აუდიტორია: ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა ასევე შეიძლება შევადაროთ დემოგრაფიული ინფორმაცია, მათ შორის ინტერესები და სოციალური ბმები სეგმენტურ ჯგუფებს შორის, მათ პროფილებში მსგავსებების თანამედროვე ავტომატური შედარების ტექნიკის საშუალებით. ეს პროცესი შეიძლება მოხდეს რეალურ დროში და შედარება შეიძლება განხორციელდეს იმ მოწყობილობისგან დამოუკიდებლად, რომელსაც თქვენ იყენებთ.   

ეს კეთდება მომხმარებელთა დაშიფრული სიის ატვირთვით მესამე მხარისთვის ან მესამე მხარის მიერ მოწოდებული თვალის დევნების ტექნოლოგიის ჩართვით ჩვენს ვებსაიტზე. მესამე მხარე ამ დროს ადარებს ინდივიდებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენს მონაცემებში და მათ მონაცემებში. იმის გამო, თუ როგორ მუშაობს ეს შეპირისპირების პროცესი, მესამე მხარეს არ შეუძლია ჩვენი მომხმარებელთა დაშიფრული სიის წაკითხვა, თუ მათ უკვე არ აქვთ ის. 

ჩვენ ვიყენებთ Facebook, Google, LinkedIn-ის და სხვა სოციალური ქსელების მორგებული აუდიტორიის ფუნქციებს, რომ შევადაროთ პერსონალური მონაცემები პლატფორმის მომხმარებელთა მონაცემებს, რომლებსაც სოციალური ქსელი უკვე აკონტროლებს, რომ რეკლამა მიმართული იყოს შესაბამისი სამიზნე ჯგუფებისკენ.  

JDE-ს არ აქვს გავლენა შეპირისპირების რთულ პროცესებზე ან იმაზე, თუ რომელი მონაცემების შეფასება ხდება მე-3 მხარის მიერ ამ სამიზნე ჯგუფების შექმნის მიზნით. 

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ მორგებულ აუდიტორიაში მოხვედრაზე, პიქსელებზე და მსგავს ტექნოლოგიებზე ჩვენი ვებსაიტის ქუქის ბანერის, ბრაუზერზე დაფუძნებული რეკლამის დამბლოკავების საშუალებით ან თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების მართვით თქვენს სოციალური მედიის პლატფორმებზე.  

თუ გადაწყვეტთ, რომ აღარ გსურთ ამგვარ მორგებულ აუდიტორიაზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიღება, შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ინსტრუქციების შესრულებით, რომლებიც ყოველ ამგვარ კომუნიკაციაშია ან თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების კორექტირებით შესაბამის ციფრულ მედია პლატფორმაში. 

   

პერსონალიზაცია (ოფლაინში და ონლაინში). თქვენი თანხმობით (როდესაც ის საჭიროა), ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება (, მათ შორის თქვენი JDE ტრანზაქციები და ონლაინ ინტერესები), რომ გავაანალიზოთ თქვენი პრეფერენციები და ჩვევები, განვჭვრიტოთ თქვენი მოთხოვნილებები თქვენი პროფილის საფუძველზე, გავაუმჯობესოთ და პერსონალიზებული გავხადოთ თქვენი გამოცდილება ჩვენს ვებსაიტზე და მოგაწოდოთ მიზნობრივი რეკლამა და კონტენტი. 

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ამ მიზნით, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის საშუალებით ან ინსტრუქციების შესრულებით, რომლებიც მოწოდებულია თქვენთვის ნებისმიერ ამგვარ მარკეტინგულ კომუნიკაციაში. 

3.1. შვილობილი კომპანიების და პარტნიორების რეკლამა 

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომ გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია (მაგ. მარკეტინგულიკომუნიკაცია ან რეკლამა) ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების საქონლის და სერვისების შესახებ. ზოგიერთი ამგვარი კომუნიკაცია ან რეკლამა ხორციელდება მესამე მხარის ვებსაიტების და/ან სოციალური ქსელების მიერ. როდესაც საჭიროა, ჩვენ მივიღებთ თქვენს თანხმობას, სანამ გამოგიგზავნიდეთ ან გაჩვენებდეთ ამგვარ ინფორმაციას, ელწერილებს ან რეკლამებს.  

თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ან უარი თქვათ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ამ მიზნით, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის საშუალებით ან ინსტრუქციების შესრულებით, რომლებიც მოწოდებულია თქვენთვის ნებისმიერ ამგვარ მარკეტინგულ კომუნიკაციაში.  

რეკლამირება და მარკეტინგი, როგორც მოცემულია ზემოთ, შეიძლება შესრულდეს მარკეტინგული პარტნიორების, აფილირებული პირების ან სხვა მე-3 მხარეების მიერ.  ზოგიერთი ამგვარი კომპანია და მე-3 მხარე შეიძლება მდებარეობდეს აშშ-ში და სხვა ქვეყნებში ევროკავშირის (EU)/ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) ფარგლებს გარეთ.  თქვენი პერსონალური მონაცემების საკმარისი დაცვის უზრუნველსაყოფად ამ კონტექსტში, მონაცემთა ყველა გადაცემა მოცულია სათანადო იურიდიული გადაცემის მექანიზმით, როგორიც არის მონაცემთა დაცვის სტანდარტული დებულებები, რომლებიც დაამტკიცა ევროპის კომისიამ, GDPR-ის მუხლი 46(2) (გ)-ის შესაბამისად, ევროპის კომისიის გადაწყვეტილება ადეკვატურობის შესახებ ან თქვენი თანხმობა GDPR-ის მუხლი 49-ის შესაბამისად.  

როდესაც მონაცემთა დამუშავება ხდება EU/EEA-ს გარეთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე (GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის შესაბამისად), უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს თქვენი მონაცემების არაავტორიზებული დამუშავების ან მათზე წვდომის რისკი ადგილობრივი ორგანოების მხრიდან და რომ თქვენ შეიძლება ვერ მოახერხოთ ეფექტურად განახორციელოთ თქვენი უფლებები.  თქვენ შეიძლება გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ამგვარ გადაცემაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის საშუალებით, სადაც წვდომა შესაძლებელია გზით ან JDE-ს პრეფერენციების ცენტრის საშუალებით. 

 

შემდგომი ინფორმაცია რეკლამირების და მიზნობრივი ქუქი-ფაილების და ტრეკერების დამუშავების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ქუქი-ფაილების განყოფილებაში ქვემოთ ან შესაბამისი პროვაიდერის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.  

 

4. შენახვის პერიოდები 

თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული ამ პოლიტიკაში, ჩვენ წავშლით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ ისინი აღარ არის საჭირო შესაბამისი დამუშავების მიზნებისთვის და შენარჩუნების რაიმე სამართლებრივი ვალდებულებები არ ეწინააღმდეგება წაშლას. 

 

5. ქუქი-ფაილები 

როგორ მოახდინოთ თქვენი ქუქი პრეფერენციების მართვა ან გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა 

თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა (“opt-out”) რაიმე ქუქი-ფაილების განთავსებაზე, თქვენი ქუქი-პარამეტრების შეცვლით ჩვენი თანხმობის ბანერის საშუალებით ნებისმიერ დროს, სადაც წვდომა შესაძლებელია  გზით.  

5.1. ქუქი-ფაილები და თვალის დევნების (ტრეკინგის) ტექნოლოგიები 

JDE და ჩვენი მესამე მხარის პარტნიორები იყენებენ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს, როგორიც არის პიქსელები, ტეგები, ვებ-შუქურები და მსგავსი ტექნოლოგიები („ქუქი-ფაილები“) და სხვა იდენტიფიკატორებს, რომ მოგაწოდოთ საუკეთესო შესაძლო სერვისი და მოვახდინოთ ჩვენი ვებსაიტის ოპტიმიზაცია. ეს ქუქი-ფაილები ასევე გვეხმარება დავიმახსოვროთ თქვენი პრეფერენციები, გავიგოთ მომხმარებლების ურთიერთქმედება, ისევე როგორც მოვახდინოთ ჩვენი ვებსაიტის და მარკეტინგული კომუნიკაციების პერსონალიზაცია.  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მესამე მხარის კონტენტის და ფუნქციების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მონაცემების დამუშავება EU-ს და EEA-ს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორიც არის აშშ, არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივ ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა მონაცემებზე უსაფრთხოების და მიყურადების მიზნებით, თქვენი ინფორმირების გარეშე ან თქვენთვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მოცემის გარეშე. 

სადაც ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს ან ვმუშაობთ მესამე მხარეებთან EU-ს და EEA-ს გარეთ, დაცვის ადეკვატური დონის გარეშე და თქვენ იძლევით თანხმობას დამუშავებაზე, მონაცემთა გადაცემა ამგვარ არა-EU/EEA ქვეყანაში ეფუძნება GDPR-ის მუხლს 49 (1) (a). 

მეტი ინფორმაცია ჩვენ მიერ და მესამე მხარის პარტნიორების და/ან პროვაიდერების მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე ხელმისაწვდომია ქუქი-ფაილების საინფორმაციო განყოფილებაში ქვემოთ. 

5.2. ქუქი-ფაილების შესახებ ინფორმაცია 

განახლებული ინფორმაცია ქუქი-ფაილების და შესაბამისი გამყიდვლების შესახებ ხელმისაწვდომია ქუქი-ბანერზე.   

5.2.1. მკაცრად საჭირო ქუქი-ფაილები 

ეს ქუქი-ფაილები საჭიროა ვებსაიტებისთვის, რომ იმუშაონ და მათი გამორთვა ჩვენს სისტემაში არ შეიძლება. ისინი, როგორც წესი, იქმნება თქვენი მოქმედებების პასუხად, რომლებიც უტოლდება სერვისების მოთხოვნას, როგორიც არის თქვენი კონფიდენციალურობის პრეფერენციების დაყენება, სისტემაში შესვლა ან ფორმების შევსება. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი, რომ დაბლოკოს ან გაგაფრთხილოთ ამ ქუქი-ფაილების შესახებ, მაგრამ საიტის ზოგიერთმა ნაწილმა შეიძლება აღარ იმუშაოს.  

ეს ქუქი-ფაილები, როგორც წესი, არ ინახავენ რაიმე პერსონალურ მონაცემებს. განსაკუთრებულ შემთხვევაში ეს ქუქი-ფაილები პერსონალური მითითების საშუალებას იძლევა, დამუშავება ეფუძნება ლეგიტიმურ ინტერესს.  

ქუქი-ფაილები/ პროვაიდერი

მიზანი

შენახვის პერიოდი

მონაცემთა დაცვის დონე

One Trust  

თანხმობის მართვის პლატფორმა 

მონაცემები ნარჩუნდება 1 წლით ან ნაკლებით, თუ ქუქი-ფაილები იშლება მოწყობილობიდან ან თანხმობის გამოთხოვა ხდება. 

დამუშავება EU/EEA-ის ფარგლებში  

Google აშშ 

Google Tag Manager-ის დებულება, რომელიც ხელს უწყობს ტეგების მართვას თვალის დევნების, საიტის ანალიტიკის, რემარკეტინგისთვის და ა.შ.  

Google Tag Manager არ აგროვებს, ინახავს ან აზიარებს რაიმე ინფორმაციას ვიზიტორების შესახებ.  

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1)-ის საფუძველზე. 

 

5.3. ფუნქციონალური ქუქი-ფაილები 

ფუნქციონალური ქუქი-ფაილები საშუალებას აძლევს ჩვენს ვებსაიტს დაიმახსოვროს არჩევანი, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, გააძლიეროს თქვენი გამოცდილება და გააუმჯობესოს პასუხის სიჩქარე და ეფექტურობა გარკვეული ინფორმაციის შენახვით, რომელზეც ხშირად ხდება წვდომა. მაგალითად, ისინი გვეხმარება დავიმახსოვროთ თქვენი დისპლეის პრეფერენციები (მაგ., ენა, შრიფტის ზომა), თქვენი მაღაზიის კალათის კონტენტი, შეინახოს თქვენი შესვლის დეტალები, მოარგოს ვებსაიტი თქვენს მოწყობილობას ან დაიმახსოვროს ძებნის პირობა ან ფილტრი, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ.  თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ არ დაუშვათ ზოგიერთი ეს ქუქი-ფაილი; თუმცა ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენ მიერ საიტის გამოყენებაზე და ჩვენ მიერ შეთავაზებულ სერვისებზე. 

სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად ან ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, სადაც შეესაბამება. 

ქუქი-ფაილები/ პროვაიდერი

მიზანი

შენახვის პერიოდი

მონაცემთა დაცვის დონე

Amazon 

AWSALBCORS 

ეს ქუქი-ფაილი იმართება AWS-ის მიერ და გამოიყენება დატვირთვის დაბალანსებისთვის. 

7 დღე 

AWSALB ქუქი-ფაილები დაშიფრულია და არ შეიცავს რაიმე პერსონალურად იდენტიფიცირებად ინფორმაციას. 

Amazon 

AWSALB 

AWS ELB აპლიკაციის დატვირთვის დამბალანსებელი 

7 დღე 

AWSALB ქუქი-ფაილები დაშიფრულია და არ შეიცავს რაიმე პერსონალურად იდენტიფიცირებად ინფორმაციას. 

 

5.4. ანალიტიკური ქუქი-ფაილები  

ეს ქუქი-ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს. ჩვენ ვიყენებთ მათ ვებ-ანალიტიკისთვის და ვზომავთ დაბრუნებულ ვიზიტორებს, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ონლაინ შეთავაზებები, ისევე როგორც გამოვცადოთ სხვადასხვა დიზაინის იდეები კონკრეტული გვერდებისთვის. ეს ქუქი-ფაილები გვეხმარება გავიგოთ, თუ რამდენად ეფექტურია ჩვენი რეკლამა და გავხადოთ ჩვენი მარკეტინგი უფრო რელევანტური და გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება.  

ეს მუშაობს იმით, რომ გვაძლევს საშუალებას შევინახოთ დროებითი და/ან სესიის ქუქი-ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს წვდომა, რომ ამოვიცნოთ თქვენი ბრაუზერი ან მოწყობილობა (მაგ. ბრაუზერის „თითის ანაბეჭდი“ ან თქვენი სრული IP მისამართი).  

ამ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად, თუ თქვენ გაეცით თანხმობა ჩვენი თანხმობის ბანერის საშუალებით, რომელთანაც წვდომა შესაძლებელია  გზით.   

სადაც ნებადართულია ეროვნული კანონმდებლობით, ეს მონაცემთა დამუშავება ხდება ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე, GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის ან სხვა ადგილობრივი მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.  თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს ჩვენი ქუქი ბანერის საშუალებით. 

ზოგიერთი ანალიტიკური ქუქი-ფაილები შეიძლება შექმნილი იყოს მესამე მხარის კომპანიების მიერ, რომლებიც მდებარეობენ აშშ-ში, როგორც მოცემულია ცხრილში ქვემოთ. სადაც თქვენ დათანხმდით თქვენი მონაცემების გადაცემას GDPR-ის მუხლი 49-ის შესაბამისად, ჩვენი მომწოდებლების ან პარტნიორებისთვის (როგორიც არის Google) აშშ-ში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს არაავტორიზებული დამუშავების ან წვდომის რისკი თქვენს მონაცემებთან ადგილობრივი ორგანოების მიერ და რომ თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ თქვენი უფლებების ეფექტურად განხორციელება აშშ-ში.  თქვენ შეიძლება გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ამგვარ გადაცემაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის ან JDE-ს პრეფერენციების ცენტრის საშუალებით (მხოლოდ საცალო ვაჭრობისთვის).  

მესამე მხარის პროვაიდერი

ინსტრუმენტები

შენახვის მაქსიმალური პერიოდი

მონაცემთა დაცვის დონე

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 თვე 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 თვე  

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

 

5.5. რეკლამის ქუქი-ფაილები და ტრეკინგის (თვალის დევნების) ტექნოლოგიები 

ჩვენ ვიყენებთ ამ ქუქი-ფაილებს, რომ გაჩვენოთ შესაბამისი რეკლამა, თქვენი ინტერესების პროფილის საფუძველზე. ისინი შეიძლება შეიქმნას ჩვენი საიტის საშუალებით ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების მიერ. რეკლამის ქუქი-ფაილები პირდაპირ არ ინახავენ პირად ინფორმაციას, მაგრამ დაფუძნებული არიან თქვენი ბრაუზერის და ინტერნეტ მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკაციაზე. თუ არ დაუშვებთ ამ ქუქი-ფაილებს, თქვენ მიიღებთ ნაკლებად მიზნობრივ რეკლამას. 

ამ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოითხოვოთ GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად.  

ჩვენ ასევე ვიყენებთ მოწყობილობათა შორის ტრეკინგის ტექნოლოგიებს, რომ განვახორციელოთ ჩვენი მარკეტინგული ანალიტიკა, შევქმნათ მორგებული სამიზნე ჯგუფები და გაჩვენოთ სამიზნე რეკლამა სხვა ვებსაიტებზე, თქვენი ვიზიტების საფუძველზე ჩვენს ვებსაიტებზე.   

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რომელიმე მესამე მხარის უუნარობაზე დააკმაყოფილოს უარის თქმის (opt-out) მოთხოვნები. 

რას ნიშნავს მოწყობილობათა შორის ტრეკინგი? 

თუ თქვენ შეხვალთ მესამე მხარის პროვაიდერის სისტემაში თქვენი მომხმარებლის მონაცემებით, სხვადასხვა ბრაუზერების და მომხმარებლის მოწყობილობების შესაბამისი საიდენტიფიკაციო მახასიათებლების ერთმანეთთან დაკავშირება შესაძლებელია. მაგალითად, თუ მესამე მხარის პროვაიდერმა შექმნა უნიკალური იდენტიფიკატორი ყოველი ლეპტოპისთვის, მაგიდის პერსონალური კომპიუტერისთვის, სმარტფონისთვის ან პლანშეტისთვის, რომელსაც თქვენ იყენებთ, შესაძლებელია ამ ინდივიდუალური იდენტიფიკატორების დაკავშირება ერთმანეთთან, როგორც კი თქვენ შეხვალთ მესამე მხარის პროვაიდერის სერვისში თქვენი შესვლის რეკვიზიტებით. ეს საშუალებას აძლევს მესამე მხარეს მიმართოს ჩვენი სარეკლამო კამპანიები სხვადასხვა მოწყობილობისკენ. 

 

ქცევითი რეკლამა  

ჩვენ ასევე ვიყენებთ ტექნოლოგიას, რომ გავიგოთ და აღვრიცხოთ თქვენი ინტერესი ჩვენი პროდუქტების მიმართ / თვალი ვადევნოთ თქვენს ინტერესს ჩვენი პროდუქტების მიმართჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ის, რომ გავიგოთ, თუ რა გიზიდავთ ყველაზე მეტად, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი შემოთავაზებები გავხადოთ მაქსიმალურად შესაბამისი. ეს შეიძლება მოიცავდეს ბრაუზინგის ქცევას, რომ შევქმნათ რეკლამები პროდუქტების რეკომენდაციებით, რომლებიც, ჩვენი აზრით, ყველაზე უკეთ არის დაკავშირებული ნივთებთან, რომლებიც თქვენ ნახეთ ჩვენს ვებსაიტზე. ეს რეკლამები შემდეგ მიეწოდება/ნაჩვენებია ჩვენს ვებსაიტებზე, რომლებიც თქვენ შეიძლება მოინახულოთ, როგორც წესი, ეს არის ახალი ამბების საიტები, ვიდეო საიტები და ბლოგები. ამ პროცესს ეწოდება ქცევითი რეკლამა და თუმცა რეკლამები ინდივიდუალურად არის მორგებული თქვენზე, მონაცემები ეფუძნება ანონიმიზებულ ანალიტიკურ მონაცემებს და დასკვნებს. რომლებიც დროებით ინახება. 

ზოგიერთი ეს ქუქი-ფაილი და ტექნოლოგია შეიძლება შეიქმნას მესამე მხარის კომპანიების მიერ, რომლებიც მდებარეობენ აშშ-ში, როგორც მოცემულია ცხრილში ქვემოთ. სადაც თქვენ დათანხმდით თქვენი მონაცემების გადაცემას GDPR-ის მუხლი 49-ის შესაბამისად, ჩვენი მომწოდებლების ან პარტნიორებისთვის (როგორიც არის Google, Facebook, YouTube) აშშ-ში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს არაავტორიზებული დამუშავების ან წვდომის რისკი თქვენს მონაცემებთან ადგილობრივი ორგანოების მიერ და რომ თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ თქვენი უფლებების ეფექტურად განხორციელება აშშ-ში.  თქვენ შეიძლება გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ამგვარ გადაცემაზე და მონაცემთა დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს, თქვენი ქუქი-ფაილების პრეფერენციების შეცვლით ჩვენი ქუქი ბანერის ან JDE-ს პრეფერენციების ცენტრის საშუალებით. 

მესამე მხარის პროვაიდერი

ინსტრუმენტები

მიზანი

შენახვის მაქსიმალური პერიოდი

მონაცემთა დაცვის დონე

Facebook (აშშ და/ან ირლანდია) 

Facebook Custom Audience (Facebook-ის მორგებული აუდიტორია) 

ეს საშუალებას გვაძლევს თვალი ვადევნოთ მოქმედებებს, რომლებსაც ადამიანები ახორციელებენ ჩვენს ვებსაიტებზე, რომ შევქმნათ მიზნობრივი ჯგუფები Facebook-ზე და ვიპოვოთ ახალი პოტენციური მომხმარებლები/მსგავსები. 

დროის მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის განმავლობაში მონაცემთა სუბიექტები დარჩებიან მორგებულ აუდიტორიაში ჩვენი ვებსაიტიდან ან მობილური აპლიკაციიდან არის 180 დღე. 180 დღის შემდეგ მონაცემთა სუბიექტები, რომლებიც იყვნენ საიტის მორგებულ აუდიტორიაში, ამოღებული იქნებიან, თუ კვლავ არ განახორციელებენ ვიზიტს, მაგ., ვებსაიტზე ან მობილურ აპლიკაციაში. 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences 

DoubleClick Floodlight საშუალებას გვაძლევს თვალი ვადევნოთ და აღვრიცხოთ გადმოსვლები - მომხმარებლების ქმედებები, რომლებიც ეწვევიან ჩვენს საიტს რეკლამის ნახვის ან მასზე დაწკაპუნების შემდეგ და აღვრიცხოთ კამპანიის ეფექტურობა. 

 

DoubleClick საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ რეკლამის ოპტიმიზაცია საიტზე ქცევის, მომხმარებლის მახასიათებლების და ციფრულ რეკლამებში ინტერესების მიხედვით. ეს გვეხმარება ვმართოთ ციფრული კამპანიები სხვადასხვა ვებსაიტებზე და მობილურ მოწყობოლობებზე. 

 

GA Audiences საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ აუდიტორიები (სამიზნე ჯგუფები) Google Analytics-ზე ხელახალი მარკეტინგის მიზნებისთვის და მივწვდეთ ადამიანებს, ვისაც წინათ ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენს პროდუქტებთან/სერვისებთან. 

IP მისამართები ანონიმიზებულია 9 თვის შემდეგ და მონაცემები ქუქი-ფაილებში ანონიმიზებულია 18 თვის შემდეგ. 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

YouTube / Google (USA) 

კონტენტის მიწოდება  

YouTube Google-ს საკუთრებაში მყოფი პლატფორმა ვიდეოების განთავსებისთვის და გაზიარებისთვის. YouTube აგროვებს მომხმარებლის მონაცემებს ვიდეოების საშუალებით, რომლებიც ჩასმულია ვებსაიტებში, რომლებიც კომბინირდება პროფილების მონაცემებთან ერთად Google-ს სხვე სერვისებიდან, რომ აჩვენოს მიზნობრივი რეკლამა ინტერნეტ ვიზიტორებს მათი საკუთარი და სხვა ვებსაიტების ფართო დიაპაზონში. 

IP მისამართები ანონიმიზებულია 9 თვის შემდეგ და მონაცემები ქუქი-ფაილებში ანონიმიზებულია 18 თვის შემდეგ. 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

ეს ქუქი-ფაილი გამოიყენება, როგორც უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომ თვალი ადევნოს ვიდეოების ნახვას. 

180 დღე 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

YouTube / Google (USA) 

YSC 

YouTube Google-ს საკუთრებაში მყოფი პლატფორმა ვიდეოების განთავსებისთვის და გაზიარებისთვის. YouTube აგროვებს მომხმარებლის მონაცემებს ვიდეოების საშუალებით, რომლებიც ჩასმულია ვებსაიტებში, რომლებიც კომბინირდება პროფილების მონაცემებთან ერთად Google-ს სხვე სერვისებიდან, რომ აჩვენოს მიზნობრივი რეკლამა ინტერნეტ ვიზიტორებს მათი საკუთარი და სხვა ვებსაიტების ფართო დიაპაზონში. 

სესია 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

Teads Altice International Sarl 

რეკლამა  

Teads არის პლატფორმა, რომელიც გამოიყენება რეკლამის მიწოდების გაფილტვრისთვის მომხმარებლის პროფილის შესაბამისად, როგორიც არის მისი ინტერესები, მდებარეობა, გამოყენებული მოწყობილობა ან გვერდის კონტენტი და იმისთვის, რომ ვიზიტორმა ერთი და იგივე რეკლამა ერთი და იმავე საიტზე ბევრჯერ არ ნახოს.  

12 თვე 

ადეკვატური - EU გამყიდველი  

Yotpo Ltd. აშშ  

Yotpo  

რეიტინგები და მიმოხილვები 

შეუზღუდავი 

არ არის მონაცემთა დაცვის  

მონაცემთა დაცვის დონე მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

 

6. ჩასმული ვიდეოები 

ჩვენს ვებსაიტებზე ჩვენ ვსვამთ ვიდეოებს, რომლებიც არ არის განთავსებული ჩვენს სერვერებზე. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წვდომა ჩვენს ვებსაიტებზე, რომლებიც შეიცავენ ჩასმულ ვიდეოებს, ავტომატურად არ გამოიწვევს მესამე მხარის კონტენტის ჩამოტვირთვას, ჩვენ მხოლოდ ვაჩვენებთ ვიდეოების ადგილობრივად განთავსებულ წინასწარ ნახვის გამოსახულებებს, როგორც პირველ ნაბიჯს. შედეგად, მესამე მხარის პროვაიდერი არ იღებს რაიმე ინფორმაციას. 

მხოლოდ მას შემდეგ, თუ დააწკაპუნებთ წინასწარ გამოსახულებაზე, მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი დაუყოვნებლივ ჩამოიტვირთება. ეს მესამე მხარეს აძლევს ინფორმაციას, რომ თქვენ შეხვედით ჩვენს საიტზე და გამოყენების ინფორმაციას, რომელიც ტექნიკურად საჭიროა ამ მიზნისთვის. ამის შემდეგ მესამე მხარის პროვაიდერს შეუძლია გამოიყენოს თვალის დევნების ტექნოლოგიები. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ზეგავლენა მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ მონაცემთა შემდგომ დამუშავებაზე. წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით თქვენ გვაძლევთ თანხმობას, რომ ჩამოიტვირთოს მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი. 

ვიდეოს ჩასმა ეფუძნება თქვენს თანხმობას GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ თქვენ გაეცით თქვენი თანხმობა წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით. გაითვალისწინეთ, რომ ბევრი ვიდეოს ჩასმა იწვევს თქვენი მონაცემების დამუშავებას EU-ს და EEA-ს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორიც არის აშშ, არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივ ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა მონაცემებზე უსაფრთხოების და მიყურადების მიზნებით, თქვენი ინფორმირების გარეშე ან თქვენთვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მოცემის გარეშე. სადაც ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში დაცვის ადეკვატური დონის გარეშე და თქვენ იძლევით თანხმობას დამუშავებაზე, მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ს. 

მესამე მხარე პროვაიდერი

მონაცემთა დაცვის დონე

თანხმობის გამოთხოვა

YouTube / Google (USA) 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

თუ დააწკაპუნებთ წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე, მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი დაუყოვნებლივ ჩამოიტვირთება. 

თქვენი თანხმობის გამოთხოვისთვის გთხოვთ შეცვალოთ პარამეტრები ბანერის საშუალებით, ზემოთ მოცემული მე-3 ნაწილის შესაბამისად.  

Vimeo (USA) 

მონაცემთა დაცვის ადეკვატური დონე არ არის. მონაცემთა გადაცემა ხდება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ის საფუძველზე. 

თუ დააწკაპუნებთ წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე, მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი დაუყოვნებლივ ჩამოიტვირთება. 

თქვენი თანხმობის გამოთხოვისთვის გთხოვთ შეცვალოთ თქვენი პარამეტრები ზემოთ მოცემული მე-3 ნაწილის შესაბამისად. 

 

7. კაპჩა 

ჩვენი ვებ-ფორმების დასაცავად ავტომატური მოთხოვნებისგან, ჩვენ ვიყენებთ Google reCAPTCHA სისტემას, რომელიც შექმნა Google LLC-მ. კაპჩას ფუნქციის ფარგლებში თქვენ შეიძლება გთხოვონ გარკვეული დავალების შესრულება ან გარკვეულ უჯრებზე დაწკაპუნება. მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის შეყვანა, რომელიც საჭიროა ამ კონტექსტში და, თუ საჭიროა, მაუსის მოძრაობები გამოიყენება იმის დასადგენად, ინფორმაციის შეყვანა მოდის ადამიანისგან თუ ავტომატური პროგრამისგან. 

რადგანაც კაპჩა ფუნქცია მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, კაპჩას ჩვენება იწვევს მესამე მხარის კონტენტის ჩამოტვირთვას. ეს მესამე მხარეს აძლევს ინფორმაციას, რომ თქვენ შეხვედით ჩვენს საიტზე და გამოყენების ინფორმაციას, რომელიც ტექნიკურად საჭიროა ამ მიზნისთვის. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ზეგავლენა მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ მონაცემთა შემდგომ დამუშავებაზე. 

ამ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენი თანხმობა GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად. თქვენ აცხადებთ თქვენს თანხმობას ჩვენი ვებ ფორმების გამოყენებით, რომლებიც დაცულია reCAPTCHA-ს საშუალებით. შესაბამისი ინდიკატორი ნაჩვენებია ამ გვერდებზე. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კაპჩას ფუნქციის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მონაცემების დამუშავება EU-ს და EEA-ს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივ ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა მონაცემებზე უსაფრთხოების და მიყურადების მიზნებით, თქვენი ინფორმირების გარეშე ან თქვენთვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მოცემის გარეშე. სადაც ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში დაცვის ადეკვატური დონის გარეშე და თქვენ იძლევით თანხმობას დამუშავებაზე, მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ს. 

 

8. სოციალური მედიის მონაცემთა დამუშავება 

8.1. პლაგინები 

ჩვენ შეიძლება ნება დავრთოთ სოციალური მედიის, როგორიც არის Facebook, Twitter, Instagram და YouTube, პლაგინების გამოყენებას ჩვენს საიტზე. თუმცა, მონაცემთა დაცვის მიზეზებით, ჩვენ ვახდენთ ამ სოციალური მედიის პლაგინების ინტეგრაციას მხოლოდ დეაქტივირებული ფორმით. ამიტომ, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს, მონაცემები არ გადაიცემა სოციალური მედიის სერვისებისთვის, თუ თქვენ არ გააქტიურებთ შესაბამის სოციალურ პლაგინს წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე ან ხატულაზე დაწკაპუნებით, რომელიც დაკავშირებულია შესაბამის სოციალური მედიის პლატფორმასთან.  

თუ დააჭერთ პლაგინზე, სოციალური მედიის პლატფორმა მიიღებს ინფორმაციას თქვენი ვიზიტის შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე. ეს ხდება მიუხედავად იმისა, გაქვთ თუ არა დარეგისტრირებული ანგარიში შესაბამის სოციალური მედიის სერვისში. თუ შესული ხართ ამ სოციალური მედიის სისტემაში, მონაცემები პირდაპირ დაუკავშირდება თქვენს პროფილს სოციალურ მედიაში. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინფორმაცია მომხმარებელთა პროფილების შესაქმნელად, თქვენი მონაცემების საფუძველზე და გამოიყენონ ისინი პერსონალიზებული რეკლამისთვის. 

JDE არ არის პასუხისმგებელი ამ მესამე მხარეების კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და/ან პრაქტიკაზე. სხვა ვებსაიტის ან პლატფორმის აქტივაციის ან მასზე გადასვლის დროს თქვენ უნდა წაიკითხოთ ამ საიტის ან პლატფორმის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.  

სამართლებრივი საფუძველი ამ ინტეგრაციისთვის არის თქვენი თანხმობა GDPR-ის მუხლი 6 (1) (a)-ის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ თქვენ გაეცით თქვენი თანხმობა წინასწარ ნახვის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით. გაითვალისწინეთ, რომ სოციალური მედიის ბევრი პლაგინების ინტეგრაცია იწვევს თქვენი მონაცემების დამუშავებას EU-ს და EEA-ს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივ ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა მონაცემებზე უსაფრთხოების და მიყურადების მიზნებით, თქვენი ინფორმირების გარეშე ან თქვენთვის აპელირების უფლების მოცემის გარეშე.  

თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში დაცვის ადეკვატური დონის გარეშე და თქვენ იძლევით თანხმობას დამუშავებაზე, მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ს. 

თუ თქვენ აღარ გსურთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს გააქტიურებული სოციალური პლაგინების მიერ, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ მომავალი დამუშავება, თუ არ დააჭერთ შესაბამისი სოციალური პლაგინის წინასწარ ნახვის გამოსახულებას ან ხატულას.  

8.2. სოციალური მედიის გვერდები 

JDE, სოციალური მედიის პლატფორმის პროვაიდერთან (პლატფორმის პროვაიდერი) ერთად, ერთობლივად პასუხისმგებელია, როგორც მონაცემთა მაკონტროლებელი თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებული აქტივობების დამუშავებაზე. პლატფორმის პროვაიდერი ამასთან დაკავშირებით პირველად ადგენს დამუშავების აქტივობების მიზნებს და საშუალებებს, რაზეც ჩვენ მხოლოდ შეზღუდული გავლენა გვაქვს. იმ ზომით, რითაც შეგვიძლია გავლენა მოვახდინოთ ან დავაყენოთ პარამეტრები თქვენი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, ჩვენ, ჩვენი საშუალებებით, მივიღებთ ზომებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პლატფორმის პროვაიდერი ამუშავებს თქვენს მონაცემებს მონაცემთა დაცვის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. 

ჩვენ ვამუშავებთ შემდეგ სოციალური მედიის საიტებს: 

- Twitter: [https://twitter.com/  
- Facebook: [https://www.facebook.com/ 
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
- Instagram: [https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com 

 

ზოგიერთი ეს სოციალური მედიის პლატფორმა მდებარეობს ევროკავშირის (EU) ან ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) გარეთ და ამიტომ არის რისკი, რომ არა-EU ან არა-EEA ორგანოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა თქვენს მონაცემებზე უსაფრთხოების და მონიტორინგის მიზნებისთვის ისე, რომ თქვენ არ იქნებით ინფორმირებული ან არ გექნებათ გაპროტესტების უფლება. სადაც ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში დაცვის ადეკვატური დონის გარეშე და თქვენ იძლევით თანხმობას დამუშავებაზე, მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება GDPR-ის მუხლი 49 (1) (a)-ს. 

8.2.1. სოციალური მედიის მონაცემთა დამუშავება 

მონაცემები, რომლებსაც თქვენ პირდაპირ აწვდით ჩვენს სოციალური მედიის გვერდებზე, როგორიც არის კომენტარები, ვიდეოები, ფოტოები, „ლაიქები“ (მოწონებები), ტვიტები და სხვა, ქვეყნდება სოციალური მედიის პლატფორმაზე. ჩვენ მიერ დამუშავება ეფუძნება GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ს, რომელიც მიუთითებს დამუშავებაზე, რომელიც ხდება ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესებში. 

როგორც ამ დამუშავების ნაწილი, ჩვენ შეიძლება: 

 • დაგიკავშირდეთ თქვენ სოციალური მედიის პლატფორმის საშუალებით; 
 • გავაზიაროთ თქვენი კონტენტი ჩვენი სოციალური მედიის რომელიმე გვერდ(ებ)ზე, ისევე როგორც ჩვენს ვებსაიტზე; 
 • მოგცეთ შეჯიბრებებში და/ან გათამაშებებში მონაწილეობის საშუალება. 

8.2.2. მონაცემთა დამუშავება სოციალური მედიის პლატფორმის პროვაიდერის მიერ 

ჩვენ ვიყენებთ რამდენიმე სოციალური მედიის პლატფორმას და ფუნქციებს ჩვენს ვებსაიტებზე. კერძოდ, ჩვენ ვიყენებთ Facebook Connect-ს, რომელიც არის ერთიანი შესვლის აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ჰქონდეთ ურთიერთობა სხვა ვებსაიტებზე მათი Facebook ანგარიშების საშუალებით.  

სოციალური მედიის პლატფორმის პროვაიდერი იყენებს ვებ-ტრეკინგის მეთოდებს. ვებ-ტრეკინგი ასევე შეიძლება იყოს იმის მიუხედავად, ხართ თუ არა შესული ან დარეგისტრირებული სოციალური მედიის პლატფორმაზე. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია მოვახდინოთ გავლენა ან შევზღუდოთ სოციალური მედიის პლატფორმის ვებ-ტრეკინგის მეთოდები. 

უნდა იცოდეთ, რომ პლატფორმის პროვაიდერმა შეიძლება გამოიყენოს თქვენი პროფილი და ქცევითი მონაცემები, რომ შეაფასოს, მათ შორის, თქვენი ჩვევები, პირადი ურთიერთობები და პრეფერენციები. ჩვენ ვერ ვახდენთ ზეგავლენას პლატფორმის პროვაიდერის მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე. 

გთხოვთ იხილოთ პლატფორმის პროვაიდერის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მეტი ინფორმაციისთვის მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის მიზანზე და მასშტაბზე, რომელსაც ახორციელებს სოციალური ქსელი, ისევე როგორც თქვენს შესაძლებლობაზე, შეცვალოთ პარამეტრები და იმაზე, თუ როგორ დაიცვათ თქვენი კონფიდენციალურობა. 

 

9. მონაცემთა უსაფრთხოება 

ჩვენ ვიღებთ ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს არაავტორიზებული წვდომისგან თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად რაც შეიძლება სრულად. ეს ზომები მოიცავს დაშიფვრის პროცედურებს ჩვენს ვებ გვერდებზე. თქვენი მონაცემები გადაეცემა თქვენი კომპიუტერიდან ჩვენს სერვერზე და უკან ინტერნეტის საშუალებით, TLS დაშიფვრის გამოყენებით. 

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ბოქლომის სიმბოლოს სახით თქვენი ბრაუზერის  status bar-ზე და მისამართის ხაზზე, რომელიც იწყება https://. 

 

10. თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის უფლებები 

GDPR განიჭებთ გარკვეულ უფლებებს, როგორც მონაცემთა სუბიექტს, მათ შორის: 

უფლებები

განმარტება

წვდომის უფლება (მუხლი 15 GDPR) 

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, მუშავდება თუ არა თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები; თუ ეს ასეა, თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ ინფორმაცია ამ პერსონალური მონაცემების შესახებ და მიიღოთ ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია GDPR მუხლი 15-ში. 

შესწორების უფლება (მუხლი 16 GDPR) 

თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ არასწორი პერსონალური მონაცემები, რომლებიც გეხებათ თქვენ, დამუშავების მიზნების გათვალისწინებით, გაქვთ უფლება შეავსოთ არასრული პერსონალური მონაცემები, მათ შორის დამატებითი განცხადების წარმოდგენით დაყოვნების გარეშე. 

წაშლის უფლება (მუხლი 17 GDPR) 

თქვენ გაქვთ უფლება წაშალოთ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც გეხებათ თქვენ,  არასათანადო დაყოვნების გარეშე, თუ მოქმედებს ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც ჩამოთვლილია GDPR-ის მუხლი 17-ში. 

დამუშავების შეზღუდვის უფლება (მუხლი 18 GDPR) 

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ დამუშავების შეზღუდვა, თუ  GDPR-ის მუხლი 18-ში ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა დაკმაყოფილებულია, მაგ. თქვენ ეწინააღმდეგებით დამუშავებას.  

მონაცემთა გადატანის უფლება (მუხლი 20 GDPR) 

გარკვეულ შემთხვევებში, რომლებიც დეტალურად მოცემულია GDPR-ის მუხლი 20-ში, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც გეხებათ თქვენ სტრუქტურიზებულ, ჩვეულებრივ ფორმატში და მანქანის მიერ წაკითხვად ფორმატში, ან მოითხოვოთ ამ მონაცემების გადაცემა მესამე მხარისთვის. 

თანხმობის გამოთხოვის უფლება (მუხლი 7 GDPR) 

თუ მონაცემთა დამუშავება ეფუძნება თქვენს თანხმობას, თქვენ გაქვთ უფლება გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე ნებისმიერ დროს, GDPR-ის მუხლი 7(3)-ის შესაბამისად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თანხმობის გამოთხოვა მოქმედებს მხოლოდ მომავალზე. დამუშავება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გამოთხოვამდე, არ იქნება შეცვლილი. 

უარის თქმის უფლება (მუხლი 21 GDPR) 

თუ მონაცემები შეგროვდა GDPR-ის მუხლი 6 (1) (f)-ის შესაბამისად (მონაცემთა დამუშავება ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე) ან GDPR-ის მუხლი 6 (1) (e)-ის შესაბამისად (მონაცემთა დამუშავება  საჯარო ინტერესის დაცვის მიზნით ან ოფიციალური ორგანოს მიერ უფლების გამოყენება), თქვენ გაქვთ უფლება შეეწინააღმდეგოთ დამუშავებას ნებისმიერ დროს, იმ მიზეზებით, რომლებიც გამომდინარეობს თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან. ამის შემდეგ ჩვენ აღარ დავამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს, თუ არ არის გადაულახავი ლეგიტიმური საფუძველი დამუშავებისთვის, რომელიც აღემატება თქვენს ინტერესს, უფლებებს და თავისუფლებებს ან თუ მონაცემები კვლავ საჭიროა სასამართლო სარჩელების შექმნის, შეტანის ან დაცვისთვის. 

საჩივრის შეტანის უფლება ზედამხედველ ორგანოში (მუხლი 77 GDPR) 

GDPR-ის მუხლი 77-ის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველ ორგანოში, თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი მონაცემების დამუშავება არღვევს მონაცემთა დაცვის რეგულაციებს. ამ უფლების მოთხოვნა, კერძოდ, შეიძლება თქვენი ჩვეულებრივი საცხოვრებელი ადგილის, სამუშაო ადგილის, ამ სავარაუდო დარღვევის ადგილის ქვეყნის ზედამხედველ ორგანოში. 

 

თქვენი უფლებების მოთხოვნა 

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ზემოაღნიშნული უფლებები ჩვენთან დაკავშირებით საკონტაქტო მისამართებზე, რომლებიც მოცემულია ჩვენი ვებსაიტის „იმპრინტში“ ან ელფოსტაზე privacy@JDEcoffee.com. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს კლიენტთა ან მომხმარებელთა მომსახურებას ადგილობრივ ტელეფონის ნომერზე და ადგილობრივ ელფოსტაზე, რომლებიც მოცემულია ვებსაიტზე. 

 

11. ჩვენი მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საკონტაქტო მონაცემები 

ჩვენი გლობალური შესაბამისობის ოფიცერი და მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი ხელმისაწვდომია შემდგომი ინფორმაციის მოსაწოდებლად მონაცემთა დაცვის შესახებ. 

JDE  გლობალური შესაბამისობის ოფიცერი 
privacy@JDEcoffee.com   

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Bremen, Germany [გერმანია] 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com