ხსნადი

იაკობს ბრაზილიან სელექშენს

Growing coffee in the low plains and valleys of Brazil, excludes the appearance of acisin and bittering in the coffee beans.

Sizes Available

მდგრადობა

SOURCING FOR BETTER

ჩვენ JDE Peet’s-ის Common Grounds ინიციატივის ამაყი ნაწილი ვართ. ჩვენ ვზრუნავთ პასუხისმგებლობით ყავის მიწოდებაზე და ამავდროულად, ვეხმარებით ფერმერებსა და საზოგადოებას ყავის მწარმოებელ რეგიონებში.