ხსნადი

იაკობს ბრაზილიან სელექშენს

ბრაზილიის დაბლობებსა და ხეობებში ყავის მარცვლების მოყვანა გამორიცხავს მჟავე და მწარე გემოს გამოხატვას ყავის მარცვლებში.

მომზადების წესი

ფორმატები

95g

მიყევით თქვენს ოცნებას

დაგვიკავშირდით სოციალურ ქსელზე